Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 19-6-2006 do 25-6-2006


Poniedziałek, 19 czerwca 2006

godz. 9: 00

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu pod przewodnictwem marszałka Michała Czarskiego.

RKS zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego listy rankingowe dla działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP.

Tematem wyjazdowego posiedzenia komisji będą efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz plany rozwoju tej branży na lata najbliższe. W obradach udział weźmie marszałek Michał Czarski i wojewoda Tomasz Pietrzykowski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12:00

Wręczenie nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2006".
Marszałek Michał Czarski wręczy nagrodę zwycięzcy i wyróżnionym w tym konkursie. Jak co roku uroczystość połączona będzie z wręczeniem nagród Wojewody Śląskiego w konkursie "Architektura Roku".

Strona internetowa konkursu.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 20 czerwca 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Otwarcie biura Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach.

Biuro Konsula, ul. Zygmunta Starego 13, Gliwice

godz. 15:00

Marszałek Michał Czarski spotka się w Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr. Reinhard'em Schweppe oraz Konsulem Generalnym we Wrocławiu dr Helmut'em Schöpsem.

Ambasador przedstawi oficjalnie nowego Konsula Honorowego Niemiec Zbigniewa Jezierskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 18:30

Oficjalna uroczystość nominacji nowego Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach Zbigniewa Jezierskiego.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Marian Jarosz.

Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Środa, 21 czerwca 2006

godz. 12:00

Konferencja nt. ekologicznych i ekonomicznych efektów uzyskanych w gospodarce wodno-ściekowej związanych z zakończeniem inwestycji "Regulacja rzeki Rawy na terenie działania RPWiK w Katowicach".

Organizatorem spotkania jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

godz. 14:30

Wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu dziennikarskiego "Silesia Press".

Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Czwartek, 22 czerwca 2006

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Urząd Marszałkowski, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Nadanie Szkole Podstawowej w Konarach imienia Jana Pawła II.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Wiesław Maras

Szkoła Podstawowa, Konary 65, Mogilany

godz. 13:00

Otwarcie wystawy "Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku".

Organizatorem wystawy jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Centrum Prasowe Stadionu Śląskiego, ul. Katowicka, Chorzów

godz. 14:30

Zamknięcie zawodów i wręczenie nagród w śląskiej eliminacji XIII Edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku".

Członek Zarządu Wiesław Maras wręczy puchar Marszałka Województwa Śląskiego - główną nagrodę Turnieju .

Szkoła Policji, ul. Gen. Jankego 276, Katowice

Piątek, 23 czerwca 2006

godz. 10:00

Zakończenie roku szkolnego w społecznym Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Członek Zarządu Marian Jarosz wręczy Renacie Kowalskiej, "Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Sala widowiskowa, Miejski Ośrodek Kultury, Wodzisław Śląski

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2006 16:13:14

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie