Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / Ogłoszenia / Programy subregionalne

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-02.02.00-122/11

2011-11-16 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Orzesze, wniosek pn. „Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-03.02.02-123/11

2011-11-16 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu III. Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Bytom, wniosek pn. „Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-04.01.00-124/11

2011-11-16 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Centrum Kultury w Knurowie, wniosek pn. „Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.03.00-125/11

2011-11-16 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Bytom – wniosek pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-06.02.01-126/11

2011-11-16 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Miasta Mysłowice, wniosek pn. „Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-02.02.00-120/11

2011-08-08 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Rybnik, wniosek pn. „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura”.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-04.01.00-113/11

2011-04-26 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu IV Kultura, Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Radzionków, wniosek pn. „Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. "Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku" oraz Gminy Świerklaniec, wniosek pn. „Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-04.01.00-114/11

2011-04-26 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu IV Kultura, Działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Powiatu Żywieckiego, wniosek pn. „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.02.00-116/11

2011-04-26 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Bytom – wniosek pn. „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II” oraz Gminy Radzionków – wniosek pn. „Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.03.00-115/11

2011-04-19 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie z listy głównej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Gierałtowice wniosek pn. „Budowa instalacji produkcji biogazu w gminie Gierałtowice”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-02.01.00-112/11

2011-04-18 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Dąbrowa Górnicza, wniosek pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, etap II”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-06.02.02-102/10

2010-08-12 - 2010-08-19
Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Olsztyn, wniosek pn. „Rewitalizacja rynku w Olsztynie”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-05.03.00-96/10

2010-08-02 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków z listy rezerwowej o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Szczyrk, wniosek pn. „Termomodernizacja budynku kina „Beskid” w Szczyrku” oraz Gminy Strumień, wniosek pn. „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-07.01.02-97/10

2010-08-02 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków z listy rezerwowej o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Powiatu Cieszyńskiego, wniosek pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2636S Zabłocie - Drogomyśl od ul. Bielskiej w Zabłociu do ul. Głównej w Drogomyślu”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-05.03.00-98/10

2010-08-02 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków z listy rezerwowej o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Gminy Rędziny, wniosek pn. „Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-07.01.02-99/10

2010-08-02 - 2012-01-02
Otwarty został nabór wniosków z listy rezerwowej o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla  Gmin: Lubomia, wniosek pn. „Modernizacja drogi gminnej - ulicy Wolności w Syryni”; Gorzyce, wniosek pn. „Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem” oraz Radlin, projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-02.01.00-12/08

2008-05-23 - 2010-03-01
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-02.02.00-13/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-03.02.02-14/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu III. Turystyka, Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-04.01.00-15/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.01.00-16/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.02.00-17/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-05.03.00-18/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSC-06.02.01-19/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja -duże miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-02.01.00-20/08

2008-05-23 - 2010-03-01
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-02.02.00-21/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-04.01.00-22/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-05.03.00-23/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-06.01.00-24/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-06.02.02-25/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPd-07.01.02-26/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Południowego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-02.01.00-27/08

2008-05-23 - 2010-03-01
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-02.02.00-28/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-03.02.02-29/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu III. Turystyka, Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-04.01.00-30/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-05.02.00-31/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-05.03.00-32/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-06.01.00-33/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-06.02.01-34/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja -duże miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-06.02.02-35/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-07.01.01-36/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSPn-07.01.02-37/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-02.01.00-38/08

2008-05-23 - 2010-03-01
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-02.02.00-39/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-03.02.02-40/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu III. Turystyka, Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-04.01.00-41/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1. Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-05.01.00-42/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-05.02.00-43/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-05.03.00-44/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-06.01.00-45/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-06.02.01-46/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja -duże miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-06.02.02-47/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-07.01.01-48/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla PRS, nr: PRSZ-07.01.02-49/08

2008-05-23 - 2009-12-31
Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013