Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb konkursowy / Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.01-142/15

2015-06-08 - 2015-07-27
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.02-143/15

2015-06-08 - 2015-07-27
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.02.02-137/13

2013-12-16 - 2014-02-19
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.01-138/13

2013-12-16 - 2014-02-19
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.01-135/13

2013-05-17 - 2013-08-01
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-133/12

2012-06-29 - 2012-09-17
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.01.00-131/12

2012-04-18 - 2012-06-20
Zarząd Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.01-132/12

2012-04-18 - 2012-09-03
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.02.00-128/12

2012-03-07 - 2012-05-11
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-129/12

2012-03-07 - 2012-05-11
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.01-127/11

2011-12-19 - 2012-01-31
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.02.02-121/11

2011-09-15 - 2011-11-17
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-118/11

2011-06-10 - 2011-09-12
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-119/11

2011-06-10 - 2011-09-12
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.01.00-110/11

2011-04-08 - 2011-07-11
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.03.00-108/11

2011-04-06 - 2011-06-06
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-109/11

2011-04-06 - 2011-06-06
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.04.00-106/10

2010-11-08 - 2011-01-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Zarządzanie Środowiskiem Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.05.00-107/10

2010-11-08 - 2011-01-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.01.00-105/10

2010-09-28 - 2010-11-29
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-104/10

2010-09-07 - 2010-11-08
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.02-100/10

2010-08-19 - 2010-11-19
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.02-101/10

2010-08-19 - 2010-11-19
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.01.02-095/10

2010-07-08 - 2010-09-08
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne Priorytet III - Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.01-093/10

2010-05-17 - 2010-08-17
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 06.02.01-094/10

2010-05-17 - 2010-08-17
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-091/10

2010-04-30 - 2010-08-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-092/10

2010-04-30 - 2010-08-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.01.00-090/10

2010-03-08 - 2010-05-31
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.03.00-088/10

2010-03-05 - 2010-05-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury
Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.03.00-089/10

2010-03-05 - 2010-05-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.02.00-087/10

2010-01-08 - 2010-03-08
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.03.00-086/09

2009-12-08 - 2010-02-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Systemy informacji turystycznej Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.02.00-084/09

2009-10-06 - 2009-12-07
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.02-082/09

2009-09-08 - 2009-11-06
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.01-080/09

2009-08-31 - 2009-10-26
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typ projektu nr 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.04.00-079/09

2009-07-20 - 2009-09-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-076/09

2009-07-07 - 2009-09-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.01.00-077/09

2009-07-07 - 2009-09-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.02.00-078/09

2009-07-07 - 2009-09-10
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.2. Gospodarka Odpadami Priorytet V Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.02.00-075/09

2009-06-26 - 2009-08-31
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. Transport publiczny Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.03.00-073/09

2009-03-06 - 2009-05-06
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.01.02-068/09

2009-03-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.01.00-069/09

2009-03-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania/ Poddziałania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.02-070/09

2009-03-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 08.01.00-071/09

2009-03-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.01.00-072/09

2009-03-02
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.01.00-066/09

2009-02-06 - 2009-04-06
Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL
Nr: 05.01.00-066/09

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 08.01.00-67/09

2009-02-06 - 2009-05-06
Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL
Nr: 08.01.00-67/09

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.01-063/09

2009-01-07 - 2009-03-09
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 08.03.00-064/09

2009-01-07 - 2009-03-09
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.02.00-060/08

2008-12-05 - 2009-02-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.04.00-061/08

2008-12-05 - 2009-02-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4. Zarządzanie środowiskiem Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.03.00-062/08

2008-12-05 - 2009-02-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Priorytet IX. Sport i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.05.00-058/08

2008-09-05 - 2008-11-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.01.02-050/08

2008-07-04 - 2008-09-04
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.01.00-051/08

2008-07-04 - 2008-09-04
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 07.01.02-006/08

2008-04-04 - 2008-06-04
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 08.02.00-007/08

2008-04-04 - 2008-06-04
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 03.04.00-003/08

2008-03-04 - 2008-05-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4.
Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 04.03.00-004/08

2008-03-04 - 2008-05-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3.
Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 09.02.00-005/08

2008-03-04 - 2008-05-05
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2.
Infrastruktura lecznictwa otwartego Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -
2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 02.02.00-001/07

2007-12-29 - 2008-03-03
Zarząd Województwa Śląskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 05.01.00-002/07

2007-12-29 - 2008-03-03
Zarząd Województwa Śląskiego
zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet V. Środowisko
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013