Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Aktualna liczba podpisanych umów:
5 208
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
7 699 248 014,87 zł

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

czynny:

- w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00,

- od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel.: 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Nabory / Tryb pozakonkursowy / Ogłoszenia / Projekty kluczowe

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-141/15

2015-03-09 - 2015-05-08
Otwarcie naboru dla wniosku Gminy Bieruń, pn. „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193” znajdującego się na liście rezerwowej projektów kluczowych, realizowanego w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanej przez powódź gminie w województwie śląskim w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-140/14

2014-10-31 - 2014-12-30
Otwarcie naboru dla wniosku Gminy Bieruń, pn. „Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej – odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną 326 m w km 0+201 do 0+527” znajdującego się na liście rezerwowej projektów kluczowych, realizowanego w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanej przez powódź gminie w województwie śląskim w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-139/14

2014-03-26 - 2014-05-23
Otwarcie naboru dla projektów kluczowych Powiatu Bielskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zgłoszonych do wpisania na listę projektów kluczowych, realizowanych w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanych przez powódź gminach z terenu województwa śląskiego – Bieruń oraz Czechowice – Dziedzice, w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-136/13

2013-10-18 - 2013-12-06
Otwarcie naboru dla wniosku powiatu bielskiego, pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską , Bronowską i Wapienicką w Ligocie” znajdującego się na liście rezerwowej projektów kluczowych, realizowanego w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanej przez powódź w gminie Czechowice Dziedzice na terenie województwa śląskiego w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-134/12

2012-09-24 - 2012-11-26
Otwarcie naboru dla wniosku powiatu bieruńsko-lędzińskiego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” znajdującego się na liście rezerwowej o dofinansowanie projektów kluczowych, realizowanego w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanej przez powódź gminie Bieruń na terenie województwa śląskiego w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-130/12

2012-04-02 - 2012-06-04
Otwarcie naboru dla wniosku powiatu bieruńsko-lędzińskiego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów” znajdującego się na liście rezerwowej o dofinansowanie projektów kluczowych, realizowanego w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanej przez powódź gminie Bieruń na terenie województwa śląskiego w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Podziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.02-117/11

2011-07-06 - 2011-07-22
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych, realizowanych w celu przywrócenia kluczowej infrastruktury w poszkodowanych przez powódź gminach na terenie województwa śląskiego – Bieruń oraz Czechowice-Dziedzice ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.01-111/11

2011-04-15 - 2011-10-17
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze - Gliwice ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-06.01.00-085/09

2009-10-01 - 2009-12-31
Otwarcie naboru wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-05.01.00-083/09

2009-09-14 - 2010-03-31
Otwarcie naboru wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V.Środowisko, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-06.01.00-081/09

2009-08-26 - 2009-09-30
Otwarcie naboru wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.02.00-074/09

2009-06-26 - 2009-07-31
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Działanie 7.2. Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.01-065/09

2009-01-08 - 2009-09-15
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-01.01.01-059/08

2008-10-30 - 2010-06-30
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-04.01.00-057/08

2008-08-21 - 2008-09-26
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego pn. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-06.01.00-056/08

2008-08-20 - 2009-02-28
Otwarcie naboru wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-06.01.00-055/08

2008-08-20 - 2008-11-28
Otwarcie naboru wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.01-054/08

2008-08-07 - 2009-10-29
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-08.01.00-053/08

2008-08-06 - 2010-12-31
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Wydział Nauk Społecznych - rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. J. Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego / podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-03.02.02-052/08

2008-07-30 - 2010-12-30
Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu kluczowego Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-06.01.00-008/08

2008-04-11 - 2008-05-12
Informacja o naborze wniosku dla projektu kluczowego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w ramach RPO WSL Nr: (PK-06.01.00-008/08)

Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.01-009/08

2008-04-11 - 2008-05-12
Informacja o naborze wniosku dla projektu kluczowego Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/ Niepodległości) w Bielsku-Białej w ramach RPO WSL Nr: (PK-07.01.01-009/08)

Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1., Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.01.01-010/08

2008-04-11 - 2008-05-12
Informacja o naborze wniosku dla projektu kluczowego Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III w ramach RPO WSL Nr: (PK-07.01.01-010/08)

Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Transport, Działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosku dla projektu kluczowego RPO WSL, nr: PK-07.02.00-011/08

2008-04-11 - 2008-05-12
Informacja o naborze wniosku dla projektu kluczowego Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w ramach RPO WSL Nr: (PK-07.02.00-011/08)

Otwarty został nabór wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Transport, Działania 7.2. Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
lista Pokaż pełną listę zgłoszonych wniosków

O serwisie

Strona www.rpo.slaskie.pl to oficjalny serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Stronę redaguje Referat Komunikacji i Promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego znajdujący się w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt do redaktora: tel. 32 77 99 185
e-mail: iwnuk@slaskie.pl

 

Dane teleadresowe

Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36
Poczta: ul. Ligonia 46 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

telefony: +48 32 77 99 282 +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
e-mail: fundusze@slaskie.pl


© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013